sprawdzian po klasie 6

Sprawdzian 2004

Pędy zbóż są zakończone kłosami lub wiechami. W kłosach kwiaty, a potem ziarna, osadzone są wprost na łodydze. W wiechach znajdują się na końcach rozgałęzień.

5. Najbliżej młyna rośnie zboże tworzące wiechy. Które to zboże?

zad13

This movie requires Flash Player 9

6. Z młyna do piekarni jest 150 m. Ile to centymetrów na planie w skali 1 : 5000?

A. 3  B. 2  C. 10  D. 7,5

This movie requires Flash Player 9

7. Chleb waży o 30 procent więcej niż wzięta do wypieku mąka. Ile waży chleb upieczony z 5 kg mąki?

A. 5,30 kg  B. 6,50 kg  C. 5,15 kg  D. 3,50 kg

This movie requires Flash Player 9

8. Cztery prostopadłościenne foremki do pieczenia mają taką samą wysokość. Najwięcej ciasta chlebowego zmieści się do foremki, której podstawa ma wymiary

A. 25 cm × 20 cm  B. 20 cm × 30 cm   C. 15 cm × 30 cm   D. 25 cm × 25 cm

This movie requires Flash Player 9