sprawdzian po klasie 6

Sprawdzian 2009

5. Samica bociana złożyła jajo 12 kwietnia. Pisklę wykluło się po 34 dniach, czyli

A. 14 maja.      B. 12 maja.      C. 22 maja.      D. 16 maja.

This movie requires Flash Player 9

6. Rozpiętość skrzydeł bociana jest równa 2 m, a wróbla 25 cm. O ile centymetrów większa jest rozpiętość skrzydeł bociana od rozpiętości skrzydeł wróbla?

A. 8      B. 23      C. 175      D. 1975

This movie requires Flash Player 9

7. W jakim czasie gołąb pokona 120 km, jeśli w ciągu godziny lotu pokonuje 90 km?

A. 1 godz. 20 min
B.1 godz. 15 min
C. 1 godz. 30 min
D. 1 godz. 33 min

This movie requires Flash Player 9

8. W odległości 600 m od leśniczówki znajduje się paśnik dla saren. Na planie wykonanym przez Kasię odległość ta jest równa 15 cm. W jakiej skali jest ten plan?

A. 1: 4000
B. 1: 40
C. 1: 9000
D. 1: 90

This movie requires Flash Player 9