sprawdzian po klasie 6

Sprawdzian 2012

1. Antek pociął listwę na części tak, że trzy z nich miały po 0,35 m długości, a dwie pozostałe po 0,2 m. Jaką długość miała listwa przed pocięciem?

A. 1,05 m B. 1,09 m C. 1,45 m D. 1,9 m

2. Z prostokątnej płyty o wymiarach 30 cm na 40 cm trzeba wyciąć jak największe koło. Jaką średnicę będzie mieć to koło?

A. 15 cm B. 20 cm C. 30 cm D. 40 cm

3. Piłka Janka leżała na boisku. Paweł położył swoją piłkę w odległości 2 m od piłki Janka, a Witek swoją w odległości 1,5 m od piłki Janka. Okazało się, że odległość między piłkami Pawła i Witka wynosiła 1 m. Który rysunek przedstawia tę sytuację?

zad66


Dodaj komentarz