sprawdzian po klasie 6

Sprawdzian 2003

1. Pierwsze polskie programy telewizyjne były oglądane na ekranach mających kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 12 cm i 18 cm. Na którym rysunku prostokąt ten jest przedstawiony w skali 1:6?

zad8

2. Dzieci sporządzały w szkole słowniczek wyrazów związanych z telewizją. W którym szeregu uporządkowały je w kolejności alfabetycznej?

A. ekran, emisja, studio, spiker, kamera, kineskop
B. spiker, studio, kamera, kineskop, ekran, emisja
C. kamera, kineskop, spiker, studio, ekran, emisja
D. ekran, emisja, kamera, kineskop, spiker, studio

W instrukcji obsługi telewizora znalazły się następujące ostrzeżenia:

  • Wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, jeśli nie używasz telewizora przez dłuższy czas.
  • Nie zdejmuj tylnej pokrywy odbiornika, ponieważ odsłonięte elementy znajdują się pod napięciem.
  • Nie narażaj telewizora na działanie deszczu lub nadmiernej wilgoci.
  • Unikaj wystawiania odbiornika na bezpośrednie działanie promieni słońca lub innych źródeł ciepła.

3. Instrukcja ostrzega, że nie powinno się

A. odłączać telewizora od sieci na dłuższy czas.
B. stawiać na telewizorze doniczek z roślinami.
C. włączać telewizora do sieci za pomoc przedłużacza.
D. umieszczać telewizora z dala od kaloryfera lub pieca.


Dodaj komentarz